Nagrody Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia naukowe

2021 02 22 002

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/swietujemy-dzien-nauki-polskiej

Nagroda za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej dla dr hab. Artura Jurczyszyna, prof. UJ

Nagrody w tej kategorii są przyznawane m.in. za:

  • prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta nowa wiedza nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne bądź nowa wiedza i umiejętności nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,
  • prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności,
  • prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury,
  • kierowanie zespołami badawczymi

2021 02 22 001