Dr hab. n. med. ARTUR JURCZYSZYN Katedra Hematologii UJ CM w Krakowie

aj2016

Specjalista chorób wewnętrznych i hematolog, adiunkt w Katedrze Hematologii UJ CM w Krakowie. Jego bieżąca działalność kliniczna i naukowa dotyczy zwłaszcza zagadnień związanych z leczeniem dyskrazji plazmocytowych. Autor ponad 100 publikacji naukowych o łącznym współczynniku oddziaływania >170; redaktor pięciu monografii książkowych z zakresu klinicznej hematologii. Jest członkiem Zarządu Polskiej Grupy Szpiczakowej Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Szpiczaka Mnogiego (IMWG), Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego (EHA), Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH).

W 1996 roku ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2003 roku obronił pracę doktorską dotyczącą znaczenia cytokin w patogenezie szpiczaka mnogiego, w 2016 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych za cykl publikacji dotyczący biologii i leczenia szpiczaka plazmocytowego. Odbył staże naukowe w John Theurer Cancer Institute w Hackensack (2012) oraz w Dana Farber Cancer Institute w Bostonie (2014).

W 2015 roku uhonorowany jubileuszowym medalem 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w uznaniu wieloletniej pracy lekarskiej i naukowej.
Współzałożyciel i prezes działającej od 2008 roku Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka , która jest organizacją pożytku publicznego.
Od 2017 roku Przewodniczący Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.
Pozamedyczne zainteresowania to: film, teatr, muzyka jazzowa, podróże, narciarstwo oraz turystyka.

konferencja 2017